3 Strafrecht Nieuw_uitgesneden
Mertens Advocaten

Strafrecht

Indien justitie u verdenkt van het plegen van een strafbaar feit heeft dat vaak grote gevolgen. De politie zal u willen verhoren en mogelijk besluiten om u in voorlopige hechtenis te stellen en te houden. Eventueel zelfs tot het moment waarop uw zaak behandeld wordt door de strafrechter.

Realiseert u zich dat u geen vragen van de politie hoeft te beantwoorden. U kunt er voor kiezen om te zwijgen. Bovendien hebt u het recht om een advocaat te raadplegen, voordat de politie u als verdachte gaat verhoren. Maak van die rechten gebruik, zodat u met uw advocaat kunt overleggen en uw positie kunt bespreken.

De tijd die gelegen is tussen uw eerste contact met de opsporingsambtenaren en het moment waarop de zaak op zitting komt, is doorgaans ruim. Zo gauw wij over het dossier kunnen beschikken, zullen wij dit met u bespreken en samen met u een plan van aanpak maken.

Komt het tot een zitting, dan zullen wij er alles aan doen om uw zaak zo goed mogelijk voor het voetlicht te brengen.

Wij kunnen u op het gebied van strafrecht behulpzaam zijn met onder andere:

 • positiebepaling voordat u zich gaat melden,
 • het bijwonen van een verhoor door de politie,
 • advisering over het al dan niet accepteren van de strafbeschikking,
 • aanhouding, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis,
 • dagvaarding voor de strafrechter,
 • hoger beroep bij het Gerechtshof,
 • klaagschriften (onder andere tegen weigering tot teruggave van inbeslaggenomen zaken),
 • TBS en verlenging daarvan,
 • ISD, de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders,
 • bezwaar tegen verwerking DNA-profiel,
 • schadevergoeding voor een ten onrechte ondergane voorlopige hechtenis,
 • ontnemingszaken,
 • detentierechten.

Uiteraard staan wij u ook graag bij als u niet de verdachte bent, maar het slachtoffer van het strafbare feit. In dat geval hebt u wellicht schade geleden die u wilt verhalen. Dat kan ook in het strafproces door een zgn. voeging. Uw vordering dient gedegen onderbouwd te worden, anders wordt deze niet-ontvankelijk verklaard of afgewezen.

Wij helpen u een vordering op te stellen die hout snijdt. Desgewenst kunnen wij uw belangen hierbij ook ter zitting behartigen.