Mertens Advocaten

Medewerkers

Mw. mr. A.J.M. Mertens LL.M.
E-mail: amertens@mertensadvocaten.nl

Guus Mertens heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Nijmegen en Münster (Dld). Sinds 1990 is zij in de advocatuur werkzaam en – met een kleine onderbreking van een jaar – steeds te Weert. Zij is de eerste vrouwelijke advocaat die zich in Weert heeft gevestigd.

Zij is lid van de specialisatievereniging vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en van de Mfn (Mediation Federatie Nederland).

Verder is zij lid van de vPAN (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland) en van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat zij geregistreerd voor de algemene praktijk, waaronder strafrecht en burgerlijk recht en verder specifiek voor het personen- en familierecht.*

Mw. mr. A.J.D.D. Burhenne
E-mail: aburhenne@mertensadvocaten.nl

Agnes Burhenne heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2005 is zij werkzaam als advocate te Weert.

Zij is lid van de specialisatievereniging vFAS (vereniging voor Familierechtadvocaten Scheidingsmediators) en van de Mfn (Mediation Federatie Nederland). Daarnaast is Agnes ook lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten) en van de vPAN (Vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland).

Agnes Burhenne is regio-coördinator voor de vFAS in Noord- en Midden-Limburg. Zij organiseert intervisiebijeenkomsten en cursussen voor de advocaten in deze regio en onderhoudt namens deze regio de contacten met de vFAS.

Ook is zij lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Toezicht van de vrouwengevangenis P.I. Ter Peel te Evertsoord (gemeente Horst aan de Maas).

Agnes Burhenne is eveneens lid en plaatsvervangend voorzitter van de Commissie van Toezicht van de jeugdgevangenis Rijks JJI Horsterveen te Evertsoord (gemeente Horst aan de Maas).

Tot slot is Agnes Burhenne extern vertrouwenspersoon bij scholengemeenschap OG Buitengewoon.

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten staat zij geregistreerd voor de algemene praktijk, waaronder bestuursrecht en verder specifiek voor het personen- en familierecht en het strafrecht.*

Mw. mr. K. Stultiens
E-mail: kstultiens@mertensadvocaten.nl

Kim Stultiens heeft rechten gestuurd in Tilburg, waar zij in 2019 cum laude is afgestudeerd. Tijdens haar studie is zij onder meer actief geweest als student-lid van het faculteitsbestuur van de universiteit van Tilburg alsmede van het adviesorgaan voor onderwijsbeleid. Ook heeft zij vrijwilligerswerk gedaan als vluchtelingencoach bij Punt Welzijn in haar geboortestad Weert.

Na haar studie is zij als beleidsmedewerker onderwijsvernieuwing bij Tilburg University aan de slag gegaan. In 2020 is zij overgestapt naar de advocatuur waar zij in 2023 ons team bij Mertens Advocaten is komen versterken.
Kim Stultiens richt zich met name op het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en het familierecht.

Mw. Gerrie Janssen- Kuppens
E-mail: info@mertensadvocaten.nl

Gerrie is geboren en getogen in Weert. Sedert 1997 is zij als secretaresse verbonden aan ons kantoor. Zij ondersteunt met haar ruime ervaring de advocaten en vormt uw vast aanspreekpunt in de middaguren vanaf 13.00 uur.

Samen met Martine vormt zij het visitekaartje van ons kantoor.

Het wordt gewaardeerd als u voor het afgeven van stukken of het maken van een afspraak binnen onze kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur langs komt of belt.

Mw. Martine van der Rijt- Barten
E-mail: info@mertensadvocaten.nl

Martine, ook een echte Weertse van geboorte, werkt sedert medio 2010 op ons kantoor en is ook eerder jarenlang als juridisch secretaresse aan een advocatenkantoor verbonden geweest. Zij zal u meestal als eerste te woord staan aan de telefoon of aan de deur vanaf 09.00 uur.

Samen met Gerrie vormt zij het visitekaartje van ons kantoor.

Het wordt gewaardeerd als u voor het afgeven van stukken of het maken van een afspraak binnen onze kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur langs komt of belt.

* Op grond van deze registratie zijn de individuele advocaten verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied. Onze advocaten voldoen ruimschoots aan deze verplichting, omdat ook door de Raad voor Rechtsbijstand opleidingsverplichtingen worden opgelegd, nog los van verplichtingen die voortvloeien uit de lidmaatschappen van de genoemde specialisatieverenigingen.