afbeelding kosten
Mertens Advocaten

Kosten

Wij werken voor betalende klanten en klanten die in aanmerking komen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Wij vragen voor u een zgn. toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze instelling bepaalt of u voor een toevoeging in aanmerking komt en zo ja, welke eigen bijdrage u nog moet betalen. Sommige kosten van derden – bijvoorbeeld het griffierecht dat een gerechtelijke instantie in rekening brengt ingeval van een procedure – vallen niet onder de toevoeging. Als dergelijke kosten gemaakt moeten worden, zullen wij dat steeds op voorhand aangeven. Meer informatie over de gefinancierde rechtsbijstand kunt u vinden op www.rvr.org.

Bij betalende klanten werken wij op basis van een uurtarief. Tijdens het eerste gesprek wordt u daarover geïnformeerd. Het eerste oriënterende gesprek van 30 minuten ter kennismaking, ter beoordeling van het probleem en de vraag wat wij voor u hierin kunnen betekenen, is kosteloos.

Wij willen graag goede kwaliteit leveren. Dat in combinatie met het gegeven dat in nagenoeg iedere zaak onverwachte onderwerpen opduiken, maakt het niet eenvoudig om een vaste prijs af te spreken. Vaker zijn werkzaamheden echter zo helder te omschrijven dat toch een vaste prijs gegeven kan worden. U kunt dus altijd naar de mogelijkheden informeren.

Tenslotte staat het behalen van een zo hoog mogelijk resultaat voor de cliënt niet voor niets centraal bij ons kantoor. Naast de kansen in de procedure houden wij u daarom regelmatig op de hoogte van de gemaakte kosten, zodat u steeds zelf kunt beoordelen of de kosten nog opwegen tegen de (mogelijke) baten.

Alle opdrachten worden door de maatschap Mertens Advocaten aanvaard, ongeacht de advocaat die namens Mertens Advocaten de opdracht aanvaardt.