5 Patientenrecht Nieuw_uitgesneden
Mertens Advocaten

Psychiatrisch patiëntenrecht

Iedereen kan te maken krijgen met psychische of psychiatrische problemen, bij zichzelf of bij iemand uit de nabije omgeving.

Soms kan iemand door die problematiek een gevaar zijn voor zichzelf en/of de omgeving. Dat kan leiden tot een gedwongen opname in een psychiatrische kliniek. Dat is een ingrijpende maatregel en rechtsbijstand is dan ook belangrijk om kritisch na te gaan of de gedwongen opname daadwerkelijk noodzakelijk is.

Bij de volgende onderwerpen binnen het psychiatrisch patiëntenrecht kunnen wij u behulpzaam zijn:

  • gedwongen opname zoals de spoedopname (inbewaringstelling),
  • rechterlijke machtiging,
  • voorwaardelijke machtiging,
  • klachten over behandeling binnen de kliniek,
  • verzoek tot ontslag uit de kliniek.