7 Personen en familierecht Nieuw_uitgesneden
Mertens Advocaten

Personen- en familierecht

Hoewel voor veel mensen het Personen- en familierecht gelijk staat aan ‘echtscheidingsrecht’ regelt het veel meer dan dat, zoals bijvoorbeeld:

 • erkenning van een kind,
 • gezag over een kind,
 • ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van een kind,
 • naamsverandering,
 • samenlevingsvormen,
 • huwelijksvermogensrecht,
 • erfrecht.

Het verbreken van de relatie is doorgaans een heel ingrijpende stap. Het heeft meestal het nodige emotioneel leed tot gevolg. Daarnaast moeten er ontelbare zaken geregeld worden. Wellicht ziet u door de bomen het bos niet meer.

Wij kunnen u hierbij als advocaat dan wel als mediator op een aantal wezenlijke onderdelen behulpzaam zijn, met name bij:

 • echtscheiding,
 • verbreken samenwoning,
 • tijdelijke regelingen voor de duur van de procedure (Wie blijft in de woning? Wie zorgt voor de kinderen? Een onderhoudsbijdrage?),
 • alimentatie,
 • opstellen ouderschapsplan, waarbij de gezagsregeling en de zorg- en contactregeling aangaande de minderjarige kinderen aan bod komt,
 • boedelscheiding,
 • verdeling pensioenrechten.

Indien nodig kunnen wij in overleg met u bij de afhandeling van de hiervoor genoemde onderwerpen externe deskundigheid (bijvoorbeeld een fiscalist, accountant, makelaar, etc.) inschakelen.

Mediation

Bij Mertens Advocaten kunt u ook terecht voor een familierechtelijke mediation.
Mw. mr. A.J.M. (Guus) Mertens en mw. mr. A.J.D.D. (Agnes) Burhenne zijn opgeleid tot mediator en lid van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en van de Mediation Federatie Nederland (Mfn).

De (scheidings)mediator begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding willen regelen. Ook als de scheidende partners het (nog) niet met elkaar eens zijn over hoe de regeling moet luiden.

Voor andere familierechtelijke zaken kunt u eveneens bij de mediator terecht:
bij afspraken over het ouderlijk gezag, het hoofdverblijf van de kinderen, de omgangsregeling, alimentatiezaken (kinder- en/ of partneralimentatie), verdelingskwesties, etc.

De mediator heeft als taak de partijen te informeren over het proces en de rechten en verplichtingen die er zijn. Partijen maken echter zelf de afspraken. Dit is veelal een voordeel ten opzichte van een zogenoemde procedure op tegenspraak, waarin de rechter de knoop doorhakt.

Uit onderzoek is gebleken dat het voor partijen eerder aanvaardbaar is om een regeling na te komen die in overleg tot stand is gekomen dan het nakomen van een regeling die door een ander is opgelegd.

Op de website www.verenigingfas.nl en http://www.verder-online.nl kunt u meer informatie terugvinden.

vFAS-button-250x75 verder-online-button-250x75