6 Jeugdrecht Nieuw 2 resized
Mertens Advocaten

Jeugdrecht

Door de komst van kinderen kunnen specifieke problemen ontstaan in een gezin en niet alleen als de relatie wordt verbroken.

Soms zijn ouders niet in staat om zonder begeleiding hun kinderen een veilige leefomgeving te bieden. Of zijn anderen die mening toegedaan. Dan gaan diverse instanties (Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, AMK) zich ermee bemoeien.

Niet altijd loopt de communicatie tussen de ouders en deze instanties even goed.

Daarnaast nemen kinderen een heel specifieke plaats in indien ouders uit elkaar gaan. Een belangrijk deel van hetgeen in het kader van een scheiding geregeld moet worden, houdt daarmee verband.

Onder andere in de volgende zaken betreffende kinderen kunnen wij u bijstaan:

 • ondertoezichtstelling,
 • uithuisplaatsing,
 • opstellen ouderschapsplan,
 • gezag over de kinderen,
 • zorg- en contactregeling,
 • ouderbijdrage/ alimentatie,
 • vaststelling biologisch vaderschap,
 • erkenning van een kind,
 • (stiefouder)adoptie,
 • (internationale) kinderontvoering,
 • naamsverandering,
 • klachten over de (gezins)voogd,
 • klachten over de Raad voor de Kinderbescherming.

Naast deze onderwerpen kan het ook gebeuren dat uw kind in contact komt met justitie. Ook dan bent u bij ons aan het goede adres voor bijstand, zoals bij:

 • contacten met politie en justitie,
 • een gesprek met de officier van justitie,
 • dagvaarding voor de kinderrechter,
 • bezwaarschrift tegen verwerking van het DNA-profiel.

Mr. A.J.M. (Guus) Mertens en mr. A.J.D.D. (Agnes) Burhenne zijn lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA).