4 Huurrecht Nieuw_uitgesneden
Mertens Advocaten

Huurrecht

Problemen met uw (ver)huurder? Hoe zit het nu precies met de rechten en plichten die je als huurder en verhuurder hebt? Wat mag of moet je nu wel of niet? Veel vragen kunnen aan de hand van de wet en de jurisprudentie (rechterlijke uitspraken in vergelijkbare gevallen) worden beantwoord. Daaruit blijkt dat de huurder een sterkere juridische positie heeft dan de verhuurder. Maar deze bescherming is niet in alle gevallen even sterk. Zo geniet een huurder van bedrijfsruimte veel minder bescherming dan een huurder van woonruimte.

Problemen waarbij wij u van dienst kunnen zijn:

Voor de huurders bij:

  • weigering om bepaalde gebreken te verhelpen,
  • huuropzegging en/ of ontruiming,
  • vordering tot het ongedaan maken van veranderingen,
  • verkrijgen van toestemming om veranderingen aan het gehuurde aanbrengen,
  • te hoge huurprijs en/ of vergoeding van servicekosten.

Voor de verhuurders bij:

  • geen of niet tijdige huurbetaling,
  • achterwege blijven van onderhoud door de huurder,
  • overlast,
  • oplevering niet in de oude staat,
  • door te voeren reparaties bij verzet huurder.