2 Arbeidsrecht Nieuw_uitgesneden
Mertens Advocaten

Arbeidsrecht

Arbeid is een belangrijke factor in het dagelijks leven van mensen. En als daarbij iets fout gaat, dan heeft dat meestal een grote invloed op ons.

Het arbeidsrecht is een breed en ingewikkeld rechtsgebied en daarmee een terrein waarop de niet deskundige leek het spoor snel bijster raakt.

Daarnaast is het van belang zich te realiseren dat partijen bij een arbeidsovereenkomst ook morgen nog ‘samen door een deur’ moeten. Dat wil niet zeggen dat het standpunt van de werkgever of de werknemer maar beter kan worden geaccepteerd, maar het vraagt wel  om tact en in ieder geval om een zorgvuldige benadering.

Daarom is het arbeidsrecht bij uitstek een rechtsterrein waarop deskundige bijstand van belang is.

Wij kunnen u binnen het arbeidsrecht onder meer behulpzaam zijn op de gebieden van:

  • advisering met betrekking tot de (inhoud van de) arbeidsovereenkomst,
  • strekking van een concurrentiebeding,
  • contractsduur (bepaalde- of onbepaalde tijd),
  • ontslag op staande voet,
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter,
  • ontslagprocedure bij het UWV,
  • ontslagvergoedingen,
  • collectieve ontslagen.