9 Verbintenissenrecht Nieuw_uitgesneden
Mertens Advocaten

Algemeen verbintenissenrecht/ aansprakelijkheidsrecht

Dit recht is een deelgebied van het burgerlijk recht dat de rechtsverhouding tussen partijen regelt. Daarbij kunt u denken aan bijvoorbeeld een koopovereenkomst, geschillen over betaling (uw klanten betalen niet of u wordt geconfronteerd met een aanmaning van een deurwaarder tot betaling, terwijl u het hiermee niet eens bent), het niet nakomen dan wel het niet correct uitvoeren van overeenkomsten en de aansprakelijkheid op grond van onrechtmatig handelen.

Ook op dit terrein bezitten wij de benodigde deskundigheid en beschikken wij over ruime proceservaring.