_DSC2474_resized
Mertens Advocaten

Medewerkers

Mw. mr. A.J.M. Mertens LL.M.
E-mail: amertens@mertensadvocaten.nl

Guus Mertens heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Nijmegen en Münster (Dld). Sinds 1990 is zij in de advocatuur werkzaam en – met een kleine onderbreking van een jaar – steeds te Weert. Zij is de eerste vrouwelijke advocaat die zich in Weert heeft gevestigd.

Zij is lid van de specialisatievereniging vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en neemt als vertegenwoordigster vanuit de advocatuur deel aan de baliecommissie Personen- en familierecht van de rechtbank Limburg.

Daarnaast maakt zij vanuit het arrondissement Limburg deel uit van het College van Afgevaardigden, het inspraakorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Mw. mr. A.J.D.D. Burhenne
E-mail: aburhenne@mertensadvocaten.nl

Agnes Burhenne heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2005 is zij werkzaam als advocate te Weert.

Zij is lid van de specialisatievereniging vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten).

Verder vertegenwoordigt zij de advocatuur binnen de baliecommissie Jeugdrecht van de rechtbank Limburg.

Ook maakt Agnes deel uit van de Commissie van Toezicht van de vrouwengevangenis P.I. Ter Peel te Evertsoord (Sevenum).

 

Mw. mr. M.M.H. Lenaers
E-mail: mlenaers@mertensadvocaten.nl

Maartje Lenaers heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Zij heeft haar studie met zowel een Masterdiploma in het arbeidsrecht als in het privaatrecht afgesloten. Tijdens haar studie heeft Maartje stage gelopen bij de afdeling Arbeidsjuridische Dienstverlening van het UWV en het Juridisch Loket.

Vervolgens is zij als consulent bij het Juridisch Adviescentrum en adviseur Medezeggenschap bij FNV Bondgenoten te Utrecht gaan werken. In januari 2013 is zij als advocate beëdigd. Sedertdien houdt zij haar praktijk in Weert.

 

Mw. Gerrie Janssen- Kuppens
E-mail: info@mertensadvocaten.nl

Gerrie is geboren en getogen in Weert. Sedert 1997 is zij als secretaresse verbonden aan ons kantoor. Zij ondersteunt met haar ruime ervaring de advocaten en vormt uw vast aanspreekpunt in de middaguren vanaf 13.00 uur.

Samen met Martine vormt zij het visitekaartje van ons kantoor.

Het wordt gewaardeerd als u voor het afgeven van stukken of het maken van een afspraak binnen onze kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur langs komt of belt.

 

Mw. Martine van der Rijt- Barten
E-mail: info@mertensadvocaten.nl

Martine, ook een echte Weertse van geboorte, werkt sedert medio 2010 op ons kantoor en is ook eerder jarenlang als juridisch secretaresse aan een advocatenkantoor verbonden geweest. Zij zal u meestal als eerste te woord staan aan de telefoon of aan de deur vanaf 09.00 uur.

Samen met Gerrie vormt zij het visitekaartje van ons kantoor.

Het wordt gewaardeerd als u voor het afgeven van stukken of het maken van een afspraak binnen onze kantooruren van 09.00 uur tot 17.00 uur langs komt of belt.