_DSC2474_resized
Mertens Advocaten

Medewerkers

Mw. mr. A.J.M. Mertens LL.M.
E-mail: amertens@mertensadvocaten.nl

Guus Mertens heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit Nijmegen en Mùˆnster (Dld). Sinds 1990 is zij in de advocatuur werkzaam en – met een kleine onderbreking van een jaar – steeds te Weert. Zij is de eerste vrouwelijke advocaat die zich in Weert heeft gevestigd.

Zij is lid van de specialisatievereniging vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en neemt als vertegenwoordigster vanuit de advocatuur deel aan de baliecommissie Personen- en familierecht van de rechtbank Limburg.

Daarnaast maakt zij vanuit het arrondissement Limburg deel uit van het College van Afgevaardigden, het inspraakorgaan van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Tevens is Guus lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten).

 

Mw. mr. A.J.D.D. Burhenne
E-mail: aburhenne@mertensadvocaten.nl

Agnes Burhenne heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2005 is zij werkzaam als advocate te Weert.

Zij is lid van de specialisatievereniging vFAS (vereniging voor Familierechtadvocaten Scheidingsmediators) en van de Mfn (Mediation Federatie Nederland). Daarnaast is Agnes ook lid van de VNJA (Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten).

Verder vertegenwoordigt zij de advocatuur binnen de baliecommissie Jeugdrecht van de rechtbank Limburg.

Ook maakt Agnes deel uit van de Commissie van Toezicht van de vrouwengevangenis P.I. Ter Peel te